ביצוע הסדרת נחל חברון ומתקן תפיסה ושיקוע עבודות הקמה, הפעלה, תחזוקה ומסירה

Skip to content