איסוף וסילוק שפכים שכונה 16

השלמת רשת ביוב חסרה בשכונות מאוכלסות שלא היה בהם מערכת מוסדרת אף פעם. שירותי שאיבה ע"ח התאגיד.

לתגובה

דילוג לתוכן